Verkoopsfacturen

Om een bestaande factuur te crediteren ga je naar het facturatie overzicht.
Daar klik je op de factuurlijn en drukt vervolgens bovenaan op 'crediteren'.Start je niet vanuit een bestaande facturen, navigeer dan naar de tweede tab en druk op de 'plus' bovenaan.In de basisinstelling van ROBAWS werd reeds de volgende verplichte mededeling toegevoegd aan creditnota's: Annulatie factuur ${originalLogicId} datum ${originalDate} BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht (art. 4&1 3° KB nr 4)

Aankoopfacturen

Navigeer naar de tweede tab 'creditnota's' en druk op de 'plus' bovenaan.In ROBAWS wordt het bedrag van de creditnota's met een positief getal weergegeven. In België is het toegelaten om een creditnota op te maken met ofwel een negatief getal ofwel een positief getal.

Koppeling tussen creditnota en factuur

Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!