Per module kan u één of meerdere e-mail templates toevoegen aan de instelling.

Zo kan u bijvoorbeeld bij de factuur instellingen een e-mail template aanmaken om een factuur of een herinnering te versturen.

Naast de balk met de naam van de e-mailtemplate staan er pijltjes . Hiermee kan u de volgorde van de templates in het menu wijzigen.
Er wordt geen mail icoongetoond bij een module, als er niet minstens één e-mail template voorzien is. U hoeft dus steeds een (lege) template aan te maken.

Het samenvoegen van verschillende bijlagen

Wenst u een E-mail te versturen waarin verschillende PDF-documenten samengevoegd worden tot één PDF-document, dan activeert u de functie in het E-mailbericht of in de template.
Extra documenten die u toevoegt als bijlage bij het versturen van de e-mail, worden ook toegevoegd aan het samengevoegde document.

Wat als ik achteraf nog uitzonderlijk bestanden wil toevoegen bij het versturen van mijn e-mail.

Bij elke module heeft u de mogelijkheid om bestanden toe te voegen aan een fiche.Wanneer u een e-mailtemplate selecteert om te versturen kan u dit bestand ook toevoegen aan de e-mail van deze fiche.Kruis 'bijlage' aan en het bestand zal worden toegevoegd aan de e-mail.

Het versturen van e-mailtemplate in bulk

Op de leverancier- en klantenmodule is het mogelijk om in het overzicht e-mails te versturen in bulk. Bekijk de onderstaande video:

Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !