Om de Cebeo webshop te activeren, contacteert u eerst uw contactpersoon binnen Cebeo met de vraag om de webshop toegang te activeren.
Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Cebeo

Vul uw klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Cebeo tot stand gebracht.

Bestellen
Bij Cebeo heeft u de mogelijkheid bestellingen door te sturen naar de webshop zelf. Wanneer u dit doet, zal er een mail worden verzonden naar u met daarin een herinnering om de bestelling nog te bevestigen in Cebeo. Het is ook mogelijk om bestellingen direct te bevestigen, maar deze instelling laat u best gedeactiveerd.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Cebeo
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Bestellingen aanmaken
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!