Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Deschacht

Vul uw email en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Deschacht tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Deschacht
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !