Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Deschacht

Vul uw email en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Deschacht tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Deschacht
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!