Ga naar Instellingen > Integraties > Desco

Vul jouw bedrijfsnaam, klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal je deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Desco tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Desco
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!