Ga naar Instellingen > Integraties > Desco

Vul uw bedrijfsnaam, klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Desco tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Desco
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !