ROBAWS en Expert M hebben geen rechtstreekse koppeling met elkaar maar via UBL is het toch mogelijk om facturen digitaal uit te wisselen tussen de twee pakketten.

Activeren van UBL download in instellingenIn de instellingen gaat u naar inkomende facturen en of facturen en activeert u de bovenstaande functie

Exporteer UBLHet importeren van UBL in Expert/M

Configuratie UBL import

Na het opstarten van Expert/M Plus moet u eerst de UBL configuratie opstarten voor u gebruik maaktvan UBL Import. Dit doet u via Configuratie, Configuratie Kluwer Exchange, Configuratie UBL Import. Dit is enkel nodig de eerste maal dat u de Import UBL opstart.

Er zal een foutmelding verschijnen indien UBL Import opgestart wordt zonder deze eerst te configureren.

Configuratie > Configuratie Kluwer Exchange > Configuratie UBL ImportTablad Defaults en nummering

Aankopen

Default dagboek facturen/creditnota’s

Hier kunt u de standaard dagboeken selecteren voor facturen en creditnota’s. Deze zullen in de UBL Import wizard voorgesteld worden indien ze niet geblokkeerd zijn in Expert/M Plus. Indien u dit wenst, kunt u dit nog wijzigen in de wizard.

Nummering leveranciers

Indien een factuur van een nieuwe leverancier wordt geïmporteerd, geeft u hier aan welke nummering u wenst te hanteren. U kunt opteren voor het hoogste nummer in Expert/M Plus + 1 of het eerste nummer vanaf een door u opgegeven cijfer.

Grootboekrekening

Hier bepaalt u hoe de koppelingen gemaakt zullen worden. Met het maken van een koppeling wordt de automatische keuze van een grootboekrekening vereenvoudigd.
De mogelijkheden zijn:
Koppelen aan leverancier + artikel: een grootboekrekening wordt onthouden bij de
combinatie leverancier A en artikel X. Bij elke volgende factuur met combinatie A + X
wordt dezelfde grootboekrekening voorgesteld.
Koppelen aan artikel: bij artikel X wordt de eerste keer de gekozen grootboekrekening
gekoppeld aan artikel X. Bij elke volgende factuur met hetzelfde artikelnummer zal
dezelfde grootboekrekening voorgesteld worden. Wijzigt u deze grootboekrekening, dan
zal een volgende keer de nieuwe grootboekrekening worden voorgesteld.
Niet koppelen en rekening van leverancier of dagboek voorstellen.
Niet koppelen en altijd dezelfde rekening voorstellen: indien u deze optie kiest,
verschijnt er een extra veld waar u een grootboekrekening kunt ingeven.

Detaillijnen

Hier duidt u aan hoe de detaillijnen van de geïmporteerde XML-bestanden moeten worden bijgehouden in Expert/M Plus. Een eerste mogelijkheid is om de detaillijnen te behouden. Bij deze optie worden de detaillijnen doorgeboekt naar Expert/M Plus zoals ze in het XML-bestand zijn opgenomen. U kunt ook kiezen om de detaillijnen te centraliseren. Hierdoor zullen de detaillijnen die geboekt worden op dezelfde grootboekrekening gecumuleerd worden in Expert/M Plus.

Artikel in detailreferte zetten

Deze optie heeft voorrang op de configuratie van het dagboek in Expert/M Plus, zie Ingave, Basisgegevens, Aankoopdagboeken, veld Kopiëren referte.

Verkopen

Default dagboek facturen/creditnota’s

Zie hoger bij aankopen.

Nummering klanten

Hier hebt u meer mogelijkheden dan bij leveranciers. U kunt kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
Nummer uit de externe toepassing of hoogste nummer + 1
Nummer uit de externe toepassing of eerste nummer vanaf een door u opgegeven cijfer
Nummer uit Expert/M Plus: hoogste nummer + 1
Nummer uit Expert/M Plus: eerste vrije nummer vanaf een door u opgegeven cijfer.

Nummering verkopen

Hier gaat u bepalen hoe de verkopen genummerd moeten worden bij het doorboeken naar Expert/M Plus. U kunt enerzijds kiezen voor het nummer dat is bepaald door Expert/M Plus en anderzijds het nummer uit de externe toepassing (het factuurnummer uit het XML-bestand).

Grootboekrekening

Zie hoger bij aankopen.

Detaillijnen

Zie hoger bij aankopen.

Negatieve creditnota’s positief

Als laatste hebt u een instelling die enkel van toepassing is op de verkopen, namelijk de optie om negatieve creditnota’s positief te boeken. Deze keuze wordt u voor aankopen in het document verwerkingsscherm aangeboden maar kan voor verkopen in de configuratie omdat u als verkoper slechts één manier van werken hanteert terwijl uw leveranciers verschillende methoden toepassen. In het geval van aankopen hebt u daar dus alle belang bij om dit document per document te gaan bepalen. Indien u uw creditnota’s uitschrijft met positieve bedragen moet u deze optie dus uitschakelen.
Indien u deze mogelijkheid aanvinkt, dan worden creditnota’s met negatieve bedragen met positieve bedragen doorgeboekt. De bedragen zullen van teken wisselen.
Voorbeeld van een boeking van een verkoopcreditnota in Expert/M Plus:Tabblad koppelingstabellen

Een ander voordeel van de UBL Import is de creatie van koppelingen. U kunt de koppelingen raadplegen per klant, leverancier en artikel en u kunt ze verwijderen, maar niet wijzigen.

UBL import wizard

Extra > Importeren externe applicaties > Import UBL

Bestandslocatie

De wizard toont u eerst een welkomstscherm. Nadat u op Volgende klikt, wordt het scherm weergegeven waar u de locatie van het UBL bestand selecteert. Ofwel selecteert u een volledige map (optie Bestandslocatie): alle UBL bestanden die zich in deze map bevinden, zullen worden geïmporteerd. Ofwel kiest u één enkel bestand.Dagboeken

Het volgende scherm laat u toe het boekjaar, de boekhoudperiode, de btw-periode en de dagboeken te bepalen waarin u wilt boeken. De dagboeken die u eerder geconfigureerd hebt (zie punt 4. Configuratie UBL Import) en de huidige boekhoud- en btw-periode uit Expert/M Plus zullen hier automatisch voorgesteld worden. Deze kunnen nog gewijzigd worden. U kunt alle periodes, aankoop- en verkoopdagboeken selecteren die reeds zijn aangemaakt in Expert/M Plus. U kunt hier ook kiezen voor de optie Batch processing. Hierdoor zult u niet telkens moeten bevestigen in het bevestigingsscherm maar zullen alle documenten (= de documenten zonder waarschuwingen of fouten) direct worden doorgeboekt (zie verder).Wanneer u een map met meerdere documenten gaat importeren, moet u zeker zijn dat al deze documenten met deze instellingen doorgeboekt mogen worden. De keuzes die u in dit scherm maakt, zijn immers definitief eens u de verwerking start.

Verplaatsen bestanden

U kunt op het volgende scherm bepalen wat u wilt doen met de verwerkte UBL bestanden. Er is een onderscheid tussen het inlezen bij succes en het inlezen bij fouten. Zowel als de verwerking succesvol was, als wanneer er zich een fout heeft voorgedaan, kunt u kiezen tussen de optie om de bestanden te verplaatsen of te laten staan. Bij succesvolle verwerking hebt u ook de mogelijkheid om de bestanden te wissen.Indien u zeker bent van uw instellingen kiest u voor Volgende. Daardoor komt u in een volgende scherm Start verwerking waar u bevestigt door op Start verwerking te klikken.

Indien u een bestand importeert waarbij de klant/leverancier nog niet bestaat in Expert/M Plus of waarvan het ondernemingsnummer of naam en adresgegevens niet zijn teruggevonden, dan zult u een overzicht krijgen van de reeds bestaande klanten/leveranciers in Expert/M Plus en zult u moeten kiezen tussen Creëer nieuwe klant/leverancier en Link (met een bestaande klant/leverancier). Daarna komt u in het document verwerkingsscherm terecht.

Document verwerkingsscherm

In het document verwerkingsscherm kunt u nog een beperkt aantal aanpassingen maken vooraleer het document wordt doorgestuurd naar de aankopen/verkopen van Expert/M Plus. U krijgt tevens een preview te zien van de factuur of creditnota in kwestie.

Wijzigbare velden bij aankopen: datum, vervaldatum, uw referentie, onze referentie, OGM, koers (enkel bij vreemde valuta), grootboekrekening, VatCode, btw-percentage en btw-rooster (hangt af van de grootboekrekening).
De optie CN positief boeken verschijnt bij een aankoop naast het veld Document soort indien u een aankoopcreditnota importeert.
Wijzigbare velden bij verkopen: datum, vervaldatum, uw referentie, onze referentie, OGM, koers (enkel bij vreemde valuta), grootboekrekening, VatCode, btw.

Eventuele foutmeldingen of waarschuwingen verschijnen in het kader onderaan.

Indien u bij de import van een map met meerdere documenten op annuleren klikt, zal de import van het huidige document geannuleerd worden maar ook alle volgende documenten van de selectie zullen daardoor geannuleerd worden. De reeds bevestigde documenten blijven bevestigd en zullen zijn doorgeboekt naar Expert/M Plus. Gebruik bij voorkeur batchverwerking om dit te voorkomen.

Indien het afdrukvoorbeeld (pdf-formaat) bovenop het document verwerkingsscherm wordt geopend i.p.v. naast het document verwerkingsscherm, dan krijgt u bij het doorboeken naar Expert/M Plus de melding op het statusrapport dat de pdf al in gebruik is door een andere toepassing. Het document zal in Expert/M Plus opgenomen worden, maar indien u kiest voor Open bijlage in de ingave aankopen/verkopen, dan zal er weer een foutmelding zijn. U moet daarom het volgende instellen in Adobe Reader: Kies Bewerken (Edit) – Voorkeuren (Preferences) - Internet, selecteer pdf-weergave in browser (Display PDF in browser) en klik OK. Werkt u met versie XI van Adobe Reader, dan moet u de volgende weg te volgen: Kies Bewerken (Edit) – Voorkeuren (Preferences) – Internet, klik op de link uw browser configureren zodat pdf-documenten in een Adobe-product worden weergegeven. Daar vindt u de instructies over hoe uw browser te configureren.

Statusrapport

Nadat het verwerkingsscherm wordt afgesloten door te bevestigen of te annuleren, zal het volgende en laatste scherm van de UBL wizard verschijnen. Hier kunt u het statusrapport opvragen door op de knop Afdrukken rapport te klikken.
Daarin wordt weergegeven hoeveel documenten geïmporteerd werden en hoeveel aan- en/of verkoopdocumenten er succesvol werden geïmporteerd. Eventuele fouten en/of waarschuwingen worden ook afgedrukt.Expert/M Plus

De geïmporteerde documenten kunt u oproepen, consulteren, verwijderen, afdrukken, ... o.a. via het menu Dagboeken, Aankopen/Verkopen in Expert/M Plus.

Indien u een geïmporteerd document oproept in de ingave van de aan- of verkopen, hebt u de mogelijkheid om de bijlage te openen via de knop Open bijlage.

Alle geïmporteerde documenten worden opgeslagen in een digitaal archief en worden voorzien van een stempel met documentnummer.

Het digitale archief bevindt zich op de volgende locatie:
C:\KluwerData\FinFisc\Office\Dossiers\dossiercode\Epp\InvoiceScan\Purchase of Sale

Support Expert/M

Voor vragen over de export van UBL bestanden uit ROBAWS kan u terecht op onze helpdesk.
Voor alle andere vragen over de import hiervan in Expert/M wordt u verder geholpen door de helpdesk van Expert M
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!