De koppeling tussen ROBAWS en Wappy werkt één op één.

De instellingen in ROBAWS over Wappy

Het is mogelijk om de standaard instellingen van Wappy aan te passen.

U gaat naar instellingen > werkbon > wappyWilt u de werkbon na controle rechtstreeks doorsturen naar de klant, dan kan u de bovenste knop activeren. De e-mailtemplate die als eerste ingevuld staat wordt gebruikt als e-mail. U kan bij gebruik van de Wappy-applicatie nog enkele instellingen apart configureren. Zo kan u gebruikers van de applicatie extra toegang verlenen tot bepaalde functionaliteiten van Robaws (klanten en projecten opzoeken) en kunnen zij zelf enkele gegevens invullen (ingave pauze, ingave tijdstip start/stop, ...).

U kan het aantal minuten die u nodig hebt voor de werkuren aanpassen bij 'Minuten interval'. Bv: als u per 30 minuten werkt kan u bij 'minuten interval' 30 invullen, dan verspringen de minuten van 0 naar 30, in plaats van per minuut. U kan daarnaast ook opgeven gedurende welke periode een planning zichtbaar moet zijn/blijven.

Bv: indien u alle werkbonnen pas op vrijdag verwerkt, dan kan u het aantal dagen bij de planning uit het verleden op 5 plaatsen. Zo blijven uw opdrachten van de voorbije week zichtbaar.

Project-, klant- of werknemersstatussen zijn de statussen in ROBAWS. Het project, klant of de werknemer die in de status staat die u hier toevoegt kan geselecteerd worden bij opmaak van een registratie.
bv. Wanneer uw werknemers die in status 'in dienst' staan toevoegt dan zal je enkel een tijdsregistratie voor deze werknemer in Wappy kunnen doen. Zo bewaart u het overzicht.
bv. Projecten die op status 'actief' staan worden enkel weergegeven in Wappy.

Taalinstellingen: Wappy is beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Frans, Engels, Slovaaks en Roemeens. Dit kan je instellen in de app zelf.

Aanmaken van gebruikers met de juiste gebruikersrol.

Om een gebruiker voor Wappy toe te voegen drukt u op uw eigen gebruikersnaam rechts bovenaan. Vervolgens drukt u op het plusje bovenaan.
De gebruiker logt steeds in met een e-mailadres die u toevoegt. Werken de werknemers niet met een e-mailadres kan u gerust ééntje uitvinden, de werking in Wappy zal dezelfde blijven. Meerdere werknemers koppelen aan een zelfde e-mailadres lukt niet, je kan maar 1 gebruiker per e-mailadres aanmaken.

Selecteer 'werkbon' als gebruikersrol.Het koppelen van de gebruiker met werknemer.

Als u later in de dagplanning werknemers gaat inplannen is het belangrijk dat de gebruiker ook gezien wordt als deze werknemer.
Voeg daarom aan de profiel gegevens van deze gebruiker de juiste werknemer toe.

Het kan gebeuren dat u opdrachten aanmaakt voor uw personeel maar ze zelf niet kan zien in Wappy. Dit komt omdat u mogelijks u zelf hebt gekoppeld met een 'werknemer'. Als die koppeling geactiveerd staat zal er enkel vertoond worden wat ingepland staat op jouw naam.

Het aanmaken van een opdracht.

Klaar om uw eerste opdracht op te maken? Daarvoor maakt u gebruik van de module dagplanning.
U klikt een tijdstip aan in de planning waarvoor u een opdracht wenst aan te maken. Er opent een venster om de opdracht informatie aan te vullen.

Het is heel belangrijk om de klant en het juiste project aan te duiden. Hierdoor zal de gebruiker van de app de contactgegevens zoals telefoonnummer, locatie en andere van de klant terugvinden. En dit is natuurlijk heel belangrijk om bij bij nood of vragen iemand te kunnen contacteren.

Door het toevoegen van items kan u materiaal toevoegen die de werknemer nodig heeft op de werf/ werkplaats. Zo weet de werknemer voor het starten van de dag welke benodigdheden hij/zij zeker moeten meenemen.

Om extra informatie/taken toe te voegen gaat u naar 'detail'. Hier krijgt u tekstruimte die in de app te zien zal zijn.

Bij 'bestanden' kan u extra documenten meesturen zoals plannen, certificaten, ... Om op te slaan navigeert u terug naar de dagplanning. Nu is de opdracht ook beschikbaar in de app van de gebruikers.U kan ook extra velden laten overkomen in Wappy, Uw extra veld kan je overnemen vanuit uw planningsitem, als je dit plaats tussen deze tekens: ${.....} bij uw Detail op uw planningsitem, dan zou dit moeten zichtbaar zijn in Wappy.

Registratie in Wappy

Wanneer u ingelogd bent in de app ziet u op het startscherm een overzicht van alle opdrachten. Het item dat u zopas heeft aangemaakt in de app is hier beschikbaar.
Vervolgens start de registratie in Wappy op. Na het versturen vanuit Wappy wordt een werkbon aangemaakt in ROBAWS.

Waarom worden er 2 werkbonnen aangemaakt in ROBAWS na het versturen uit Wappy?

Wanneer er bij het opmaken van de registratie in Wappy 'regie' werd gebruikt dan zal wat als regie werd geregistreerd als aparte werkbon te voorschijn komen in ROBAWS. Er zullen dus 2 werkbonnen worden aangemaakt voor 1 registratie.We hebben gezien dat bestanden die we koppelen op projectniveau ook zichtbaar zijn in Wappy, hoe kunnen we dit deactiveren?

Bij project instellingen hebt u de optie "Wappy standaard aan bij bestand:" U kan deze best afzetten in dit geval.Bij uw project bestanden kan u dit individueel geregeld worden door op de wappy knop te drukken per bestand. Groen = beschikbaar in wappy.

Wenst u de foto's te raadplegen die u via Wappy heeft ingevoerd voor een project? Dan kan u klikken in uw project op het symbool 'paperclip' naast de werkbonnen in de inzichten:
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!