Om de Omni-Term webshop te activeren, contacteert u eerst uw contactpersoon binnen Omni-Term met de vraag om de webshop toegang te activeren.
Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Omni-Term

Vul uw klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Omni-Term tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Meerdere accounts
Bij Omni-Term kan u meerdere gebruikersaccounts hebben per klantnummer. Als dit bij u zo is, moet u in het veld 'Gebruikersnaam' het account invullen dat u wenst te gebruiken voor de integratie. Indien u maar één account heeft, laat u dit veld best leeg, anders krijgt u een blanco pagina bij het openen van de webshop via Robaws.

Bestellen
Bij Omni-Term heeft u de mogelijkheid bestellingen door te sturen naar de webshop zelf. Uw winkelmandje zal opgevuld worden met de artikelen die in de bestelling stonden. U krijgt dan een email met een herinnering om te bestelling verder af te werken in Omni-Term.

Mogelijkheden met Omni-Term
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!