Om de Omni-Term webshop te activeren, contacteer je eerst jouw contactpersoon binnen Omni-Term met de vraag om de webshop toegang te activeren.
Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Omni-Term

Vul je klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal je deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Omni-Term tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Meerdere accounts
Bij Omni-Term kan je meerdere gebruikersaccounts hebben per klantnummer. Als dit bij jou zo is, moet je in het veld 'Gebruikersnaam' het account invullen dat je wenst te gebruiken voor de integratie. Indien je maar één account heeft, laat je dit veld best leeg, anders krijg je een blanco pagina bij het openen van de webshop via Robaws.

Bestellen
Bij Omni-Term heb je de mogelijkheid bestellingen door te sturen naar de webshop zelf. Jouw winkelmandje zal opgevuld worden met de artikelen die in de bestelling stonden. Je krijgt dan een email met een herinnering om te bestelling verder af te werken in Omni-Term.

Mogelijkheden met Omni-Term
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!