Om deze integratie te gebruiken, heeft u een webservices account nodig. Neem contact op met uw contactpersoon binnen Rexel om dit in te stellen.
Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Rexel

Vul uw klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Rexel tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Rexel
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!