Om deze integratie te gebruiken, heeft u een webservices account nodig. Neem contact op met uw contactpersoon binnen Rexel om dit in te stellen.
Activeren voor de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Rexel

Vul uw klantennummer, gebruikersnaam en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Rexel tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met Rexel
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !