Voor u de Van Marcke webshop wilt integreren in Robaws is het noodzakelijk contact op te nemen met Van Marcke. Uw account moet hiervoor worden geactiveerd door Van Marcke. Van zodra dit in orde is kan u webshop integreren in Robaws.
Activeer de koppeling
Ga naar Instellingen > Integraties > Van Marcke

Vul uw klantennummer, kaartnummer en wachtwoord in en zet de koppeling actief.
Eenmaal u deze gegevens hebt ingevuld, wordt een koppeling met Van Marcke tot stand gebracht.

Hoe werkt de webshop koppeling?

Mogelijkheden met de Van Marcke integratie
Artikels importeren
Prijzen automatisch updaten

Van Marcke werkt aan een nieuwe webshop. Helaas heeft dit invloed op de integratie met Robaws. Waardoor niet alle gebruikers de integratie met Robaws kunnen gebruiken. Onze excuses hiervoor. Indien u meer info wilt helpen wij u graag verder.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!