Track and trace

Track and trace is een nieuw concept binnen Robaws en Wappy. Het laat toe om de locaties te verzamelen van werknemers via Wappy. U kan die locaties dan raadplegen op verschillende plaatsen in Robaws en kan helpen om de nauwkeurigheid van uw werkbonnen te verbeteren, of gewoon ter opvolging van uw medewerkers.

Momenteel is deze functionaliteit in testfase en kan u dit uitproberen zonder extra kosten.

Inschakelen
Om track and trace in te schakelen gaat u in Robaws naar de Instellingen van de 'Werkbon' module. In de sectie 'Wappy' schakelt u de switch 'track and trace' in. Klik op activeer instellingen.Ga vervolgens naar de instellingen van 'Projecten'. Voeg één of meerdere statussen toe aan het veld 'Projecten met deze statussen zijn actief op track and trace'. Het is in uw belang om niet alle statussen hier te vermelden, omdat u anders over de tijd te veel projecten zal hebben die elkaar mogelijks overlappen qua locatie. In dat geval kunnen we niet nauwkeurig bepalen over welk project het precies gaat. Kies hier bijvoorbeeld voor status 'In uitvoering'. Klik opnieuw op activeer instellingen.

Wappy opnieuw starten

Het inschakelen van de 'track and trace' switch is niet voldoende. Uw medewerkers moeten de Wappy app installeren op hun telefoon. Als ze Wappy al geïnstalleerd hadden, moeten ze de app even openen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om uit -en in te loggen. In ieder geval moeten ze de vraag krijgen op hun telefoon om toestemming te geven voor hun locatie. De track and trace functionaliteit werkt alleen maar goed als Wappy de locatie altijd mag opvragen in de achtergrond. Hoe u dat doet voor de verschillende platformen (iOS/Android) wordt hieronder uitgelegd. Eens dit goed is ingesteld, moet Wappy in principe zelfs nooit meer geopend worden om dit te laten werken. Wappy blijft locaties verzamelen op de achtergrond.

U heeft minstens Wappy 1.43 nodig voor Track & trace. U kan uw versie van Wappy controleren in Wappy in het menu onder 'Instellingen'. Helemaal onderaan staat de versie. Als de versie niet zichtbaar is, is uw versie van Wappy zeker te oud en moet u updaten via de App Store (iOS) of de Play Store (Android).

Locatietoestemming geven op AndroidLocatietoestemming geven op Apple/iOSTrack and trace op werkbon

Als u de voorgaande stappen succesvol heeft doorlopen, ziet u nu op een werkbon in Robaws een nieuw blok met de titel 'Track and trace'. Als uw werkbon een datum, een adres en minstens één medewerker heeft waarvoor we locaties hebben geregistreerd, ziet u de aanwezigheidstijden van die medewerker op basis van zijn locatiegegevens. Als deze niet overeenstemmen met de opgegeven uren kan u uw werkbon eventueel corrigeren.Als u meer detail wilt over de locaties van die medewerker van die dag, klikt u op het oranje kaart icoontje. U ziet de afgelegde route van die dag en de stops. Deze stops zijn ofwel projecten waar die medewerker die dag geweest is, ofwel stops die we zelf gedetecteerd hebben, zoals bijvoorbeeld een tankbeurt. In dat laatste geval ziet u enkel de straat en de gemeente.Algemeen overzicht actuele locaties

Er is ook een algemene overzichtskaart beschikbaar van de actuele locaties van uw medewerkers. U kan deze kaart vinden onder dagplanning. Deze kaart is realtime en update automatisch op de achtergrond.

Een blauwe marker betreft een werknemer die niet aan het rijden is. Een oranje marker betekent dat de werknemer wel onderweg is. Als u klikt op een marker van een medewerker ziet u zijn snelheid en activiteit.Een grijze marker betreft een project waar op dit moment niemand aanwezig is. Een groene marker betreft een project met aanwezige medewerkers. In dat geval verdwijnen de individuele markers van de medewerkers. Als u klikt op een projectmarker ziet u het adres van het project en de eventuele aanwezige medewerkers + sinds wanneer ze aanwezig zijn. Als u doorklikt op de medewerker naam komt u terecht op de individuele route van de werknemer zoals hierboven.Track and Trace op de werkbon

De resultaten van de track and trace zijn ook zichtbaar op de werkbon naast de uren die handmatig werden geregistreerd.Indien er meer uren handmatig werden ingevuld dan via Track and Trace dan wordt het verschil aangeduid in het groen, is dat omgekeerd dan komt dit in het rood te staan.

Mogelijke problemen en hun oplossing

Ik zie de actuele locaties van mijn werknemers niet op de overzichtskaart
Waarschijnlijk heeft u uw gebruikers niet gekoppeld aan een werknemer. Maak een werknemer voor elke gebruiker en koppel ze aan elkaar in het gebruikersprofiel.

Ik zie mijn projecten niet op de overzichtskaart
Dan heeft u mogelijk de instelling 'Projecten met deze statussen zijn actief op track and trace' van de projecten module niet goed ingevuld. Zie stap 'Inschakelen' hierboven om dit recht te zetten. Uw individuele projecten moeten ook allemaal een adres en achterliggende geocöordinaten hebben om op de kaart te verschijnen. U kan de geocoördinaten controleren via het kaartje. Als de marker juist staat, hebben we de coördinaten. Indien niet kan u deze verslepen naar de precieze locatie. We houden rekening met een cirkel van 150 meter.

Ik krijg nog altijd geen locaties binnen / ik heb mij vergist bij de locatie toestemming in Wappy
U kan dit rechtzetten! Ga naar de instellingen van uw app. Op iOS is dat onder Instellingen > wappy > Geef wappy toegang tot > Locatie. Hier moet u 'Altijd' selecteren en 'Exacte locatie' moet aan staan. Alsook Instellingen > wappy > Geef wappy toegang tot > Beweging en conditie moet 'aan' staan. Op Android is dat onder Instellingen-> Apps -> Toestemmingen -> Locatie -> wappy.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !