Om standaard documenten & e-mail templates op te maken, kan u ook gebruikmaken van enkele codes. Deze codes kunnen ervoor zorgen dat gegevens automatisch ingevuld worden:

Extra velden

In iedere module kan je de desbetreffende extra velden ook gaan vervangen. Hiervoor kan u gebruik maken van ${Naam extra veld}
Voorbeeld: Extra veld op klant in Robaws is “Soort werken”, dan kan je ${Soort werken} invoeren om de waarde op de pdf/e-mail te laten verschijnen

Klanten

Klantnaam: ${client} of ${clientName}
Aanspreektitel: ${clientTitle}
Klantennummer: ${clientNr}
Volledig adres van de klant: ${clientAddress}
Volledig facturatie adres van de klant: ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer voor facturatie adres van de klant: ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant: ${clientInvoiceStreet}
Postcode van de klant: ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Postcode facturatie adres klant: ${clientInvoiceZipcode}
Stad van de klant: ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Stad facturatie adres klant: ${clientInvoiceCity}
Land waar de klant woont: ${clientCountry}
Land facturatie adres: ${clientInvoiceCountry}
BTW-nummer van de klant: ${clientVat}
E-mailadres van de klant: ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant: ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant: ${clientTel}
Betalingsvoorwaarden klant: ${clientPaymentCondition}
Standaard btw klant: ${clientDefaultVatTarif}
Rechtsvorm klant: ${legalForm}
Naam van de verantwoordelijke: ${clientAssignee}

Offerten

Datum van vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Offertenummer : ${logicId}
Status : ${status}
Klant referentie : ${clientReference}
Offertedatum : ${date}
Vervaldatum : ${expireDate}
Totaal excl. BTW : ${total}
Totaal incl. BTW : ${totalIncBtw}
Betreft : ${description}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Volledig adres van de offerte : ${offerAddress}
Straatnaam en huisnummer van de offerte : ${offerStreet}
Postcode van de offerte : ${offerZipcode}
Plaats van de offerte : ${offerCity}
Volledig adres van het project : ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van het project : ${projectStreet}
Postcode van het project : ${projectZipcode}
Plaats van het project : ${projectCity}
Naam van de verantwoordelijke : ${assignee}
Klantnaam : ${client} of ${clientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Klantennummer : ${clientNr}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer voor facturatie adres van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Factuur e-mailladres van de klant : ${clientInvoiceEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Betalingsvoorwaarden klant : ${clientPaymentCondition}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}
Bij het factureren van een ‘fase’ in de tab projectplanning, kan u de naam van de artikellijn kiezen bij instellingen > offerte > Factureer percentage van fase. Als u deze vervangingscode daarin gebruikt komt het percentage die vanuit deze fase werd gefactureerd op de artikellijn. : ${percentage}
Bij het factureren van een ‘fase’ in de tab projectplanning, kan u de naam van de artikellijn kiezen bij instellingen > offerte > Factureer percentage van fase. Als u deze vervangingscode daarin gebruikt wordt de naam van de fase weergegeven op de artikellijn. : ${phaseName}

Projecten

Klantnaam : ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant : ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project : ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project : ${siteStreet}
Postcode van het project : ${siteZipcode}
Plaats van het project : ${siteCity}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Projectnummer : ${logicId} of ${projectLogicId}
Status : ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie : ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Planningsnaam : ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project : ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project. : ${siteRsz}
Werfleider : ${siteManager}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}
Werf opmerkingen : ${siteNotification}

Orders

Huidig tijdstip : ${now}
Vandaag : ${today}
Datum: ${date}
Ordernummer : ${logicId}
Status : ${status}
Klant referentie : ${clientReference}
Planningsnaam : ${planningName}
Order verantwoordelijke : ${assignee}
Klantnaam : ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant : ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project : ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project : ${siteStreet}
Postcode van het project : ${siteZipcode}
Plaats van het project : ${siteCity}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Vandaag : ${today}
Projectnummer : ${logicId} of ${projectLogicId}
Status : ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie : ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Planningsnaam : ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project : ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project. : ${siteRsz}
Werfleider : ${siteManager}
Onderaannemers van het project : ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}

Facturen

Datum van vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Factuurnummer : ${logicId}
Status : ${status}
De factuur die gecrediteerd werd (enkel bij creditnota) : ${originalLogicId}
Datum gecrediteerde factuur (enkel bij creditnota) : ${originalDate}
Klant referentie : ${clientReference}
Factuurdatum : ${date}
Vervaldatum : ${expireDate}
Totaal excl. BTW : ${total}
Totaal incl. BTW : ${totalIncBtw}
Totaal dat nog moet betaald worden (incl. btw) : ${totalOpen}
Betaalreferentie : ${paymentInstruction}
Naam verantwoordelijke : ${assignee}
Betaalvoorwaarden : ${paymentCondition}
Klantnaam : ${client} of ${clientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Klantennummer : ${clientNr}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer voor facturatie adres van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Betalingsvoorwaarden klant : ${clientPaymentCondition}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}

Inkomende facturen

Datum van vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Factuurnummer : ${logicId}
Status : ${status}
De factuur die gecrediteerd werd (enkel bij creditnota) : ${originalLogicId}
Datum waarop document werd toegevoegd aan de inkomende factuur : ${originalDate}
Referentie leverancier : ${supplierReference}
Factuurdatum : ${date}
Vervaldatum : ${expireDate}
Totaal excl. BTW : ${total}
Totaal incl. BTW : ${totalIncBtw}
Naam verantwoordelijke : ${assignee}
Betaalvoorwaarden : ${paymentCondition}

Leveranciers

Naam van de leverancier : ${supplier} of ${supplierName}
Volledig adres van de leverancier : ${supplierAddress}
Straatnaam en huisnummer van de leverancier : ${supplierStreet}
Postcode van de leverancier : ${supplierZipcode}
Plaats van de leverancier : ${supplierCity}
BTW-nummer van de leverancier : ${supplierVat}
Email van de leverancier : ${supplierEmail}
Telefoon van de leverancier : ${supplierTel}
Rechtsvorm van de leverancier : ${legalForm}
Betalingsvoorwaarde van de leverancier : ${supplierPaymentCondition}

Dagplanning

Deze vervangingscodes kunnen enkel gebruikt worden bij opmaak van een planningstabel.Naam van werknemer : ${employeeFullName}
Start planning : ${planningItemStartHour}
Einde planning : ${planningItemEndHour}
Projectnummer : ${planningItemProjectLogicId}
Projectnaam : ${planningItemProjectPlanningName}
Titel agendapunt : ${planningItemCustomText}
Start datum : ${planningItemStartDateTime}
Eind datum : ${planningItemEndDateTime}
Adres waar planning item dient uitgevoerd te worden : ${planningItemAddress}
Extra velden : ${planningItemExtraFields}
Werknemers : ${employees}
Materiaal : ${materials}
Uitvoeringsfase : ${executionPhase}
Uitvoeringsfasedetail : ${executionPhaseDetail}
Planning resource : ${planningResources}
Visualisatie van de planning in e-mail : ${planningTable}
Visualisatie van ‘opdrachten planningstabel’ in e-mail. : ${orderPlanningTable}
Detail informatie : ${detailInfo}
Klant naam : ${clientName}
Planning type : ${planningType}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Klantnaam : ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant : ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project : ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project : ${siteStreet}
Postcode van het project : ${siteZipcode}
Plaats van het project : ${siteCity}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Projectnummer : ${logicId} of ${projectLogicId}
Status : ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie : ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Planningsnaam : ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project : ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project. : ${siteRsz}
Werfleider : ${siteManager}
Onderaannemers van het project : ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}

Werkbons

Datum van vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Werkbonnummer : ${logicId}
Status : ${status}
Planningsnaam : ${planningName}
Opmerking : ${remark}
Verantwoordelijke van het project : ${assignee}
Datum van de werkbon : ${date}
Vroegste uurdetail : ${startHour}
Laatste uurdetail : ${endHour}
Werknemer van wie de prestaties op de werkbon staan : ${employee}
Geregistreerd artikel op de werkbon : ${article}
optelsom naar kilometers : ${toKilometers}
optelsom terug kilometers : ${returnKilometers}
optelsom naar + terug kilometers : ${totalKilometers}
titel : ${title}
Klantnaam : ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant : ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project : ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project : ${siteStreet}
Postcode van het project : ${siteZipcode}
Plaats van het project : ${siteCity}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Vandaag : ${today}
Projectnummer : ${logicId} of ${projectLogicId}
Status : ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie : ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Planningnaam : ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project : ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project. : ${siteRsz}
Werfleider : ${siteManager}
Onderaannemers van het project : ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}

Uurdetail werkbon

Arbeid die werd uitgevoerd : ${article}
Werknemer : ${employee}
Start werkuur : ${startHour}
Eind werkuur : ${endHour}
Opmerkingen : ${remark}
Activiteit die werd uitgevoerd : ${activity}
Datum van het werkuur : ${date}

Vorderingen

Nummer van de vorderingen : ${logicId}
Hoeveelste vordering van dat project : ${nr}
Status van de vordering : ${status}
Titel van de vordering : ${title}
Startdatum van de periode van vorderingsstaat : ${fromDate}
Einddatum van de periode van vorderingsstaat : ${toDate}
Naam van de verantwoordelijke : ${assignee}
Klantnaam : ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant : ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project : ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project : ${siteStreet}
Postcode van het project : ${siteZipcode}
Plaats van het project : ${siteCity}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Projectnummer : ${logicId} of ${projectLogicId}
Status : ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie : ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Planningnaam : ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project : ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project. : ${siteRsz}
Werfleider : ${siteManager}
Onderaannemers van het project : ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}

Levernota

Nummer van de Levernota : ${logicId}
Status van de Levernota : ${status}
Klantreferentie : ${clientReference}
Opmerkingen : ${remark}
Naam van de verantwoordelijke : ${assignee}
Afleverdatum : ${deliveryDate}
Ontvangstdatum : ${receivedDate}

Werknemers

Volledige naam van de werknemer : ${employeeFullName}
Werknemersrol : ${employeerole}
Adres van de werknemer : ${employeeAddress}
Adres (stad) van de werknemer : ${employeeAddress}
Adres (land) van de werknemer : ${employeeAddress}
Adres (postcode) van de werknemer : ${employeeAddress}
Adres (straat) van de werknemer : ${employeeAddress}
INSZ van de werknemer : ${insz}

Bestellingen

Nummer van de bestelling : ${logicId}
Status van de bestelling : ${status}
Verantwoordelijke van de bestelling : ${assignee}
GSM nummer van de verantwoordelijke : ${assigneeGsm}
Referentie : ${reference}
Verwachte leverdatum : ${readyOnDate}
Afgesproken leverdatum : ${deliveryDate}
Leveradres : ${deliveryAddress}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Klantnaam : ${clientName} of ${projectClientName}
Aanspreektitel : ${clientTitle}
Land waar de klant woont : ${clientCountry}
Volledig adres van de klant : ${clientAddress} of ${projectAddress}
Straatnaam en huisnummer van de klant : ${clientStreet} of ${clientAddressStreet}
Woonplaats van de klant : ${clientCity} of ${clientAddressCity}
Postcode van de klant : ${clientZipcode} of ${clientAddressZipcode}
Volledig facturatie adres van de klant : ${clientInvoiceAddress}
Straatnaam en huisnummer facturatie adres klant : ${clientInvoiceStreet}
Postcode facturatie adres klant : $(clientInvoiceZipcode}
Stad facturatie adres klant : ${clientInvoiceCity}
Land facturatie adres : ${clientInvoiceCountry}
Naam eindklant : ${projectEndClientName}
Volledig adres van het project : ${site} of ${projectSite}
Straatnaam en huisnummer van het project : ${siteStreet}
Postcode van het project : ${siteZipcode}
Plaats van het project : ${siteCity}
BTW-nummer van de klant : ${clientVat}
E-mailadres van de klant : ${clientEmail}
Gsm-nummer van de klant : ${clientGsm}
Vast telefoonnummer van de klant : ${clientTel}
Vandaag : ${today}
Huidig tijdstip : ${now}
Projectnummer : ${logicId} of ${projectLogicId}
Status : ${status} of ${projectStatus}
Klant referentie : ${clientReference} of ${projectClientReference}
Aanspreektitel van de contactpersoon : ${contactPersonTitle}
Voornaam van de contactpersoon : ${contactPersonName}
Achternaam van de contactpersoon : ${contactPersonSurname}
Volledige naam van de contactpersoon : ${contactPersonFullname}
Functie van de contactpersoon : ${contactPersonFunction}
E-mailadres van de contactpersoon : ${contactPersonEmail}
Telefoonnummer van de contactpersoon : ${contactPersonTel}
GSM-nummer van de contactpersoon : ${contactPersonGsm}
Planningnaam : ${planningName} of ${projectPlanningName}
Aantal kilometers tot het project : ${projectDistance}
RSZ-nummer van het project. : ${siteRsz}
Werfleider : ${siteManager}
Onderaannemers van het project : ${projectSubcontractors} of ${subcontractors}
Standaard btw klant : ${clientDefaultVatTarif}
Naam van de leverancier : ${supplier} of ${supplierName}
Volledig adres van de leverancier : ${supplierAddress}
Straatnaam en huisnummer van de leverancier : ${supplierStreet}
Postcode van de leverancier : ${supplierZipcode}
Plaats van de leverancier : ${supplierCity}
BTW-nummer van de leverancier : ${supplierVat}
Leverancier telefoon : ${supplierTel}
Leverancier mail : ${supplierEmail}
Totaal excl. BTW : ${total}
Totaal incl. BTW : ${totalIncBtw}

Bestellingen huur

Reden : ${reason}
Datum start : ${from}
Datum eind : ${to}
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!