OverzichtVerlet

Er zijn verschillende soorten verlet mogelijk die ervoor zorgen dat een vordering vertraagd wordt. In het overzicht kunnen u verschillende verlet aanvullen.Een verletstaat maakt u aan via + .Zorg dat de afkorting niet overlapt met andere soorten 'verlet'. Enkel de afkorting zal zichtbaar zijn op de kalender.

Herzieningsformules

De herzieningsformule wordt gebruikt wanneer er meer werken nodig waren dan oorspronkelijk berekend werd. Dit zorgt er dan ook voor dat er meer zal gefactureerd worden. De herzieningsformule berekent het prijsverschil.

FicheActies

U kan een extra offerte, factuur en verrekening toevoegen aan de vordering.
U vind in de balk 2 eurotekens met elk een aparte functie. U kan kiezen tussen het opmaken van een gewone factuur en/of een detailfactuur.
Audit log: u kan de historiek met bewerkingen van deze vordering raadplegen.GegevensIn het kader 'overzicht' kan u opvolgen welke vorderingen er reeds werden opgemaakt voor dit project en welke vorderingen reeds werden gefactureerd.

Tabbladen

Items

Onder het tabblad 'Items' worden alle lijnen van de offerte overnomen. Vorderingen per artikel kan zowel procentueel als in exacte eenheden worden aangevuld.
Bijvoorbeeld: Het artikel schilderwerken heeft een voorzien aantal van 10 uur. In een vorige vordering werd hier 5 uur van voltooid. Wanneer u nu nog 5 uur extra aanvult komt het artikel op 100% te staan.

Verlet

Per werkdag kan er verlet toegevoegd worden. Dit doet u door op het vakje te gaan staan in de rij verlet. Vervolgens selecteert u hier het soort verlet uit de vervolgkeuzelijst.FormulesHier specificeert u de herzieningsformule. Alle parameters waaruit deze formule bestaat, worden aangevuld in de rechterkolom.

Kleuren van de vorderingsstaten

U kan een lijn in een fluorgeel kleur aanduiden als u deze nog eens wenst na te kijken. Dit doet u door het lijntype te wijzigen naar 'nakijken'. De lijn verschijnt nu volledig in het geel.Wanneer het voorziene bedrag overschreden wordt door het nieuwe bedrag, dan wordt het totaalbedrag in het oranje weergegeven.Indien het bedrag lager is blijft het zwart en wanneer beide bedragen gelijk zijn aan elkaar, dan krijgt het getal een groene kleur. Zo merkt u de verschillen sneller op en krijgt u onmiddellijk een stand van zaken van wat uw vorderingen betreft.Een vorderingsstaat factureren

U kan op 2 manieren een factuur opmaken van een vorderingsstaat. U kan een eenvoudige factuur opmaken die als beschrijving 'afrekening vorderingsstaat' heeft of u kan een detailfactuur maken waarop alle artikelen van de vorderingsstaat weergegeven worden.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !