De module projecten is als het ware het dossiermapje van Robaws en is een verzameling van documenten die gelinkt worden aan een klant, zoals offerten, orders, facturen, abonnementen

U kan op twee manieren een project aanmaken:

Doorboeken vanuit een offerte:
Hier kan u automatisch de gegevens van de offerte opgemaakt voor de desbetreffende klant doorboeken naar een projectfiche. (aan te raden)Projectmodule
Als u navigeert naar projecten, kan u hier op het overzicht op de + klikken.

Overzicht

In de module projecten vind u 3 tabbladen terug: overzicht, financieel en analyse.

Overzicht
In het overzicht vind u een lijst terug van alle aangemaakte projecten. Via de zoekfunctie kan u filteren datum, status, klant, referentie, ...

Financieel
In dit tabblad vind u het financiële resultaat terug per project. Linksbovenaan dit tabblad kan u de weergegeven resultaten verfijnen door te zoeken op periode. Deze selectie kan u exporteren naar Excel door die u naast de selectiebalk met periodes terugvindt.

Analyse

De naam van dit tabblad spreekt voor zich. Hier vind u een analyse terug die de nacaculatie weergeeft op projectniveau, maar dan over alle projecten heen.

Acties

In deze module zijn er ook enkele acties mogelijk. Naast de reeds gekende knoppen zoals toevoegen, verwijderen, dupliceren en Excel krijgt u nu ook de mogelijkheid om een geografisch overzicht te raadplegen van alle projecten. Hiervoor klikt u op de knop 'projectenoverzicht' .

Fiche

Gegevens

Op de actiebalk vind u opnieuw enkele actieknoppen terug. biedt u de mogelijkheid om een PDF te exporteren van het project. Er zijn 3 verschillende types mogelijk:
PDF: u krijgt een kort overzicht van de gebruikte posten voor dit project.
PDF Calculatie en PDF Calculatie detail: In een calculatie-PDF worden alle offerten die actief zijn voor het project verzameld en weergegeven per post. In de PDF Calculatie detail worden de post gedetailleerd weergegeven.
PDF Kosten overzicht detail: Deze PDF geeft een oplijsting van alle werkbonuren, inkomende facturen en materiaal.
PDF bill of Materials: Deze PDF geeft een overzicht van alle artikelen op basis van alle offerten, onderliggend aan dit project.

Het adres van dit project kan overgenomen worden van het klantenadres, maar meestal is het werfadres hiervan verschillend.

In het kader 'bouwpartners' kan u aangeven met welke bouwpartners u samenwerkt voor dit project. Wenst u dat uw bouwpartners automatisch een vorderingsstaat ontvangen van zodra een vorderingsstaat wordt doorgestuurd naar de klant? Vink dan zeker het selectievakje aan bij 'vordering ontvangen'?Als u bij uw leverancier een contactpersoon invoert, dan wordt dit beschouwd als de bouwpartner. U kan meerdere contactpersonen toevoegen bij de leverancier.
De bouwpartners waar u met samenwerkt, kan u dan ook toevoegen bij het project . U voegt de leverancier toe en selecteert het type bouwpartner die van toepassing is (bv. architect, veiligheidscoördinator, ...). De verschillende types heeft u eerder reeds ingesteld in instellingen.

Tabbladen

Inzichten

Op een projectfiche kan u onder het tabblad 'inzichten', bij het eerste histogram navigeren naar alle offerten, facturen en werkbons van dit project en dit door op de blauwe tekst te klikken.

Onderaan de grafiek krijgt u een heel duidelijk verschil van de kosten en opbrengsten die gebudgetteerd en gerealiseerd zijn voor dit project. Het resultaat is de gerealiseerde winst voor dit project.

Wanneer u een offerte opmaakt en koppelt met het project kan u er voor kiezen om deze op actief te zetten. Indien u dit niet doet omdat de eerder aangemaakte offertes niet gebruikt worden, dan zal de offerteprijs van de ongebruikte offertes apart worden getoond in het oranje. De artikelen van de offertes die in het oranje worden weergegeven, worden verder niet meegenomen in de analyses van deze projectfiche.

Wenst u de foto's te raadplegen die u via Wappy heeft ingevoerd voor dit project? Dan kan u klikken op het symbool 'paperclip' naast de werkbonnen in de inzichten:


Bestanden

U kan bestanden toevoegen in de projectfiche die u telkens kan koppelen met Wappy. Dit kan u doen van zodra een werkbon voor dit project wordt aangemaakt.

U laadt eerst uw bestand in, daarna klikt u op de drie verticale puntjes, u ziet Wappy staan. Om de koppeling te maken tussen dit projectbestand en een werkbon in Wappy, selecteert u deze optie waarna het icoontje van Wappy in het groen komt te staan .

Planning

Projectplanning

Via dit tabblad kan u de projectplanning beheren. Een project beschikt over verschillende fasen die u aanmaakt in de projectplanning instellingen. Eenmaal deze fasen aangemaakt zijn, kan u data kleven op die fasen.

Per fase zijn de velden bij de kolommen startdatum, einddatum en aantal werkdagen invulbaar. Door gebruik te maken van deze kolommen kan u een schatting ingeven van hoeveel werkdagen er nodig zal zijn voor 1 persoon om deze fase te voltooien.

Wanneer u een tijdslot voor deze fase selecteert zal u zien op de projectplanning dat er bovenaan in de blauwe lijn wordt weergegeven. Hier ziet u hoeveel werknemers u moet inplannen per dag om deze fase te realiseren binnen de vooropgestelde tijd.

Dagplanning

De dagplanning van verschillende werknemers wordt weergegeven. Om deze planning correct op te maken, verwijzen we u graag door naar de module dagplanning.

Dagplanning info

In het tabblad 'Dagplanning info' kan u extra informatie toevoegen met betrekking tot het project. Wanneer u vanuit de module dagplanning een item aanmaakt voor dit project, dan zal deze informatie automatisch worden toegevoegd aan het item. Dit is handig voor de koppeling met Wappy, waardoor u alle nodige informatie kan koppelen aan de werkbon.

Voorbeeld

Om in de tuin van de klant een terras aan te leggen, moeten de werknemers telkens binnengaan via een poort. De poort heeft echter een toegangscode. Via het tabblad dagplanning info kan u de code voor de poort noteren en meedelen aan de werknemers die hier ingepland worden. Deze werknemers kunnen de informatie raadplegen en zo de werken vlot starten.

Tarieven

U kan speciale tarieven voor een artikel en voor dit project afspreken met een klant. Hiervoor klikt u op 'toevoegen' en selecteert u een artikel uit de artikels module. De 'omschrijving' is het stuk tekst die als artikel zichtbaar is op offerte en factuur.

Interne communicatie op PDF

U kan in uw projecten ervoor kiezen om de interne communicatie toe te voegen op uw PDF.
Dit kan u activeren in uw project instellingen:U zal onderstaande opmerking dan te zien krijgen bovenaan op uw PDF.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!