De dagplanning geeft u een dagelijks overzicht van werknemers, projecten en materialen waarop u onmiddellijk kan aansturen. Vanuit deze dagplanning kan u opdrachten aanmaken in Wappy.

Aanmaak van planning item

Om een nieuw planningsvoorstel aan te maken, klikt u op een bepaald tijdsvak om zo een uur te selecteren waarop u een project wilt inplannen. Nu opent er zich een nieuw kader.Recurrente planning:

In het planningsitem kan u onderaan een kader terugvinden 'terugkerend planningsitem'.Hier kan u de periodiciteit ingeven op welke basis het planningsitem automatisch terugkomt in het planningsoverzicht. Er kan een einddatum ingegeven worden tot hoe ver in de toekomst de recurrente planning geldt.Wenst u tijdens de periode die u heeft ingepland, een planningsitem eenmalig te wijzigen, dan kan u dit doen door de knop 'terugkerend planningsitem' op die specifieke dag te deactiveren. Indien u dit niet doet en u past uw planningsitem aan dan gaan alle planningitems voor de voorziene periode mee veranderen.

Lijnen overnemen vanuit orders en/of projecten:


Let op! Dit wordt enkel getoond als er een project of een order gekoppeld is aan uw planningsitem!
De bedoeling hiervan is dat u via deze knop de lijntjes van uw order kan overnemen, de bestellingen die gekoppeld is aan het project of de lijntjes van uw bill of materials van uw project.Kopiëren of wijzigen van een planning item

Om een planning item te kopiëren naar een andere werknemer, selecteert u het item en houdt u de SHIFT-toets ingedrukt. U versleept het item vervolgens naar boven of beneden tot bij de gewenste werknemer en laat het item los op. Nu staan exact dezelfde items ook bij deze werkgever. U zal opmerken dat niet enkel het gewenste item gekopieerd wordt, maar de volledige lijn.

Om het uur van een planning item te veranderen gaat u rechts op het item staan en kan je verslepen met de pijltjes.

Bij het wijzigen van een tijdstip van een planningsitem bij één collega, zullen dezelfde aanpassingen worden doorgevoerd voor alle collega's die ook in het item staan.

Als u een collega hebt die bijvoorbeeld 1u vroeger stopt met werken zal u zijn/haar uur apart moeten kunnen wijzigen. U sleept het planning item naar 'toe te wijzen'. U maakt een kopie door de shift toets in te drukken en een beetje te verslepen naar rechts. Het item is nu gekopieerd maar kan afzonderlijke uren krijgen, terwijl de informatie in het item dezelfde blijft. Nu kan u de items opnieuw slepen naar de betreffende collega's.

Het opstellen van planningsgroepen / planning resource

Om dit visueler voor te stellen, kan u gebruikmaken van planningsgroepen.

In de werknemersfiche kan u dat doen om werknemers in ploegen of teams in te delen.In de projectenfiche kan u dat doen om projecten in verschillende groepen (bv.: grote en kleine projecten) in te delen.Planning resources: ploegen koppelen met materiaal

Onder planning resource kan u de planning betreffende verschillende ploegen raadplegen. Als u een item toewijst aan een bepaalde ploeg, dan zullen alle werknemers die aan deze ploeg gekoppeld zijn, ook een materieel toegewezen krijgen in het werknemersoverzicht. Je kan deze planning resources wijzigen in de dagplanningsinstellingen.

Als u op het planningsitem klikt hebt u nog steeds de mogelijkheid om een aantal gegevens te wijzigen.

Het instellen van jouw eigen soort overzicht

Kies van welk standpunt uit het overzicht wordt weergegeven:De periode van de weergave instellen:

In de instellingen > dagplanning > overzicht.

Hier kan u zelf een periodieke weergave instellen.Nadien kan u de het periodieke overzicht raadplegen in de dagplanning:Uitvoeringsfase

Bij uw project instellingen kan u de Uitvoeringsfases selecteren.Als u dit activeert kan u in uw dagplanning item 'Uitvoeringsfase' gaan selecteren. Eerst moet u deze opmaken bij de Projectinstellingen - Uitvoeringsfase (blauw kader)
Als u dan in uw planningsitem deze selecteerten u klikt op uitvoeringsfase bovenaan de dagplanning:


Dan krijgt u de planning volgens de fases die u heeft ingesteld.

Zichtbare werknemers, projecten en materiaal instellen voor de dagplanning

Het kan zijn dat u werknemers, projecten of materiaal heeft die niet in werknemers, project of materiaal dagplanning mogen zichtbaar zijn. bv. een werknemer die niet meer in uw onderneming werkt.
Dit kan je behelpen door statussen in te stellen die zichtbaar mogen zijn in de dagplanning.Wijzigen van kleuren

Het toekennen van kleuren zal niet automatisch gebeuren, maar dien je manueel te doen. Hiervoor kan je gebruikmaken van de functie “planning type” in de module dagplanning. Met deze functie kan je bepaalde gebeurtenissen in een kleur laten weergeven, zoals een vergadering, herstelling, … Klik je op bovenaan het dagplanningsoverzicht, dan zal er een nieuw scherm geopend worden waarin je planningtypes kan toevoegen. Je vult een naam in en kent de gewenste kleur toe aan het planningstype.Eenmaal je één of meerdere planningtypes aangemaakt hebt, kan je deze toekennen aan een planningsitem. Het item zal vervolgens in de gekozen kleur weergegeven worden in het dagplanningsoverzicht.

Om afwezigheden te registreren en een kleur te geven gaat u naar instellingen > dagplanning > status.Vervolgens kan u bij het aanmaken van een planning item kiezen tussen een planning type te selecteren of een soort afwezigheid:Kalender

U kan de planning exporteren naar een PDF. Hierbij wordt de PDF aangemaakt afhankelijk van geselecteerde weergave dat op dat moment open staat in de dagplanning. Worden de werknemers weergegeven in de dagplanning, dan wordt dit ook weergegeven in de PDF. Staat het zicht van de projecten open, dan wordt een project PDF aangemaakt.
Om deze PDF te creëren, klikt u bovenaan op de PDF "kalender".Als u op de PDF "kalender klikt, dan krijgt u onderstaand scherm te zien waarbij u kan aanduiden wat u wenst te zien op deze PDF.Hierbij heeft u de keuze om een PDF aan te maken van alle werknemers die ingepland zijn in de periode die u aangeeft of u kan ook de keuze maken om enkel een PDF aan te maken van de eigen werknemers of werknemers van onderaannemers.

U kan de weergave van de kalender aanpassen in dagplanning instellingen:U zal zien dat de werknemerskolom en uitvoeringskolom wordt aangevuld met de parameters die u zelf heeft ingesteld:De lijst van deze vervangingscodes die u kan invullen vindt u terug in onze handleiding.

Het e-mailen van de dagplanning

U kan de planning die u aanmaakt ook doormailen naar onderaannemers of eigen personeel. Hierbij maakt u een planning e-mail aan om de planning door te mailen.U kan een standaardmail aanmaken om de planning per E-mail door te sturen naar een werknemer of onderaannemer.
U voegt de bijlage dagplanning toe om de dagplanning-PDF mee te sturen als bijlage.

Als u in de e-mail zelf de kalender wenst weer te geven, dan voegt u zoals op de foto de code ${planningTable} in.

Je kan ook een aparte weergave configureren voor in de e-mail. U gaat naar de instellingen > dagplanning > opdrachten planningstabel.

Hier vult u de parameters in die u graag ziet verschijnen in de e-mail tekst. Deze kunt u aanvullen in e-mailtemplate met vervangingscode ${orderPlanningTable} .In de module werknemers voegt u ook de onderaannemers toe. Hierbij kan u dan in de werknemersfiche deze onderaannemer linken aan de correcte leverancier uit de leverancierslijst. Dit is belangrijk om een planning door te sturen naar de correcte onderaannemer en het correcte E-mailadres.

Het toevoegen van templates

U kan planning item templates instellen waardoor een deel al automatisch wordt ingevuld.

Ga naar instellingen > dagplanning > templates.Om de template te gebruiken zorgt u in de dagplanning dat de template geactiveerd is voor het aanmaken van een itemAls u nu eentje aanmaakt wordt info van de template automatisch overgenomen.

Die templates kan u ook gebruiken bij het creëeren van een dagplanning item vanuit een projectenfiche, werknemersfiche, materieel (installatie) fiche.

Wat betekenen die kaders nu?

Gele kaders rond een planningitem:Bij het inplannen van een overlappende planning komt er een geel kader rond het planning item.
Bovenaan de dagplanning ziet u ook een waarschuwing.Rode kaders rond een planningitem:Wanneer een planning item is afgelopen en er geen werkbon voor geregistreerd werd dan komt dit rood kader.

Het instellen van deze kaders.

Om deze kaders in te stellen gaat u naar instellingen > dagplanning :Het aanmaken van verlofperiodes

U kan verlofperiodes accentueren in de dagplanning door gebruik te maken van een achtergrond kleur.

Ga hiervoor naar instellingen > dagplanning > verlofperiodes

Vul hier verlofperiodes aan met behulp van een kleur naar keuze:Bekijk hier de video over verlofperiodes:De wachtkamer

Het principe is dat als je een planning item toevoegt, de start- en eind datum invult, zo niet zal dit planningitem in de wachtkamer komen te staan. De wachtkamer is een tabje op de dagplanning die je kan openklikken met daarin alle planningitems zonder datum.

De wachtkamer kan u onderaan de dagplanning terugvinden. Als je op de 'wachtkamer' balk klikt springt een nieuw venster open met alle items die nog geen start- en einddatum hebben.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!