Updates

Update 16/09/2021
Via de project instellingen kan u ervoor kiezen om interne communicatie vanuit de projectmodule toe te voegen op de project pdf. M.a.w. u gaat onderstaande opmerking te zien krijgen bij het exporteren van een project pdf.

Wanneer je posten toewijst en je hebt reeds de posten gewijzigd worden deze niet meer gereset.

De functie om de een offerte lijnen te exporteren naar een Excel bestand is uitgebreid. Je kan nu naast het exporteren van de offerte lijnen ook een "Bill of ..." exporteren.

Bij het gebruik van meerdere bedrijven(dagboeken) binnen één Robaws omgeving is het nu mogelijk om factuurnummers te hergebruiken onder een ander dagboek. M.a.w. een factuurnummer kan in uw omgeving meermaals voorkomen dit telkens onder een ander bedrijf(dagboek).
Nu vind je op de prestatiefiche van een werknemer ook de rusttijden per dag en krijgt u nu ook de prestaties per project/dag te zien in de laatste kolom.

Bij de email template instelling kan er nu voor gekozen worden om aparte status toe te kennen als een aanpassing word gevraagd bij het digitaal ondertekenen van een document.

Update 14/09/2021Bij het toevoegen van een planning item bij dagplanning wordt een artikellijst aangemaakt in Wappy. Vroeger werd daar de verkoopsnaam van het artikel weergegeven, sinds de update van vandaag staat hier de interne naam voor het artikel
Bij verkoopsfacturen kan u zoeken op 'UNPAID' in de zoekbalk. Zo kan je het toch het totaal zien van openstaande facturen, ook al is de status verschillend (bv. aanmaning, vervallen, ...). Hierbij kan je ook de zoekopdracht verfijnen door bedragen op te geven in de zoekbalk na 'UNPAID'. Bijvoorbeeld: bij volgende zoekopdracht 'UNPAID:>5000' of 'UNPAID:=5000' of 'UNPAID:<5000' krijgt u alle onbetaalde facturen boven/gelijk/onder het bedrag van 5000€.


Vanuit artikelfiche kan je rechtstreeks een bestelling of een stockwijziging aanmaken.Bij de werknemersfiche is nu ook een inzichtentool toegevoegd.Bij de module materieel installatie kan in het overzicht een extra kolom worden ingesteld. De kolom 'werknemer'.
Op de werkbon is er een extra kolom bij de kilometerregistratie 'kilometer totaal'.
Bij het toevoegen van artikels uit de webshop van Trilec in Robaws worden de productfoto's voortaan ook meegenomen in de artikelfiche.
Je kan telkens beslissen om de onderbouw van een post wel of niet te tonen op de PDF.
Bij posten kan je dit instellen dat dit standaard wel of niet wordt vertoond.Of wil je deze eenmalig wel of niet op de PDF plaatsen dan kan je dit nog wijzigen bij de opmaak van de offerteBij het e-mailen van een verkoopsfactuur kun je als bijlage de ubl-versie ervan toevoegen. Dit kan je instellen in de template van de factuur e-mail omdat standaard te laten verlopen of je voegt deze manueel in bij het versturen van een e-mail.


Naast de zoekfunctie op alle modules is er een extra knop bijgekomen. Als je daar op klikt zie je dat je kan zoeken op gearchiveerde en verwijderde fiches.Om een fiche te archiveren zal je boven de actiebalk zien dat er een icoontje is bijgekomen naast de prullenmand.Bij de 'snel bestellen' functie kan je nu ook kiezen welk type bestelbon je aanmaakt.Update 3/09/2021

Bij het selecteren van standaard documenten verschijnt een nieuwe dropdown menu. Zo kan je standaard documenten ook al rechstreeks gaan raadplegen in PDF. Druk op PDF bewerken om het document aan te passen.


Bij de artikelfiche is een optie toegevoegd om een barcode automatisch te genereren.Op de dagplanning is er een extra functie. Bovenaan kan u de planningsitems exporteren naar Excel.
Bestellingen zijn een onderdeel van de nacalculatie. Sinds kort worden hier nu ook de bestelbonnen die een onderaanneming betreffen bijgerekend.

Update 1/09/2021

Vanuit een artikelfiche en vanuit offerte overzicht kan rechtstreeks een bestelbon worden opgemaakt.
Bij abonnementen is er een nieuwe periodiciteit toegevoegd waardoor je nu ook wekelijks automatisch terugkerende facturen kan laten aanmaken
Bij het overzicht in de module 'bestellingen' kan je een extra kolom toevoegen. 'Totaal aankoopfactuur' dit is het totaalbedrag van aankoopfacturen die gelinkt zijn aan deze bestelling.
Bij de instellingen van offerten kun je extra opties selecteren voor de weergave van de bill of materials.Bij het versturen van een factuur die vanuit een vordering werd opgemaakt, krijg je nu ook de optie om de vordering in bijlage mee te sturen.
Bij de algemene instellingen kan je je 'standaard land' gaan selecteren waardoor facturen automatisch van daaruit worden opgemaakt.Wanneer je een stocklocatie bekijkt kan je van daaruit een Excel nemen om te zien welke artikels/materieel zich daar bevinden.Update 26/08/2021

Bij het trekken van een Bill of Materials Excel vanuit offerten zal niet enkel de artikellijst zichtbaar zijn maar vanaf nu zullen ook de aantallen op de Excel staan.Bij de module werknemers kan er in de zoekbalk gezocht worden op skills en functie
Zoals op alle modules kan je bij de werknemers module bestanden toevoegen. Bij het versturen van een e-mail kan je deze bestanden toevoegen als bijlage.
Bij offerten is er een extra PDF-optie toegevoegd. Hiermee kan je een offerte versturen zonder eenheidsprijs.
Bij het wijzigen van een factuurnummer krijg je een melding wanneer dit factuurnummer reeds in gebruik is.

Belangrijk informatie voor Peppol gebruikers: binnenkort wijzigen de veiligheidsmaatregelen bij peppol. Ook Robaws gebruikers moeten hier aan voldoen om vanuit Robaws via Peppol facturen te versturen. De supportdienst van Robaws brengt dit graag voor je in orde. Lees daarom zeker onze handleiding Peppol. Daarin vind je terug welke gegevens we nodig hebben om de beveiliging in orde te brengen. Wij raden je aan dit voor 1 september in orde te brengen om zeker in orde te zijn voor de wijziging!

Update 17/08/2021
Je kan voortaan een vordering exporteren naar een Excel bestand zoals je kan bij de offertes.

In het overzicht van de verzonden mails kan u nu naast de ontvanger('s) ook CC & BCC ontvangers zien.
Facturen en offerten krijgen voortaan enkel de status "gelezen" als de e-mail template na het versturen de "verzonden" status toekent. Dus indien u op dit moment geen verzonden status toekent in uw e-mail templates zal u deze moeten aanvullen in de instellingen van de module bij e-mail templates om gebruik te willen maken van de status "gelezen".

Update 13/08/2021
Upgrade analyse facturen:

De analyse tab bij facturen werd aangepakt. De tijdslijn van het overzicht kan voortaan ook per kwartaal gekozen worden.
Het detail van de facturen kan je via de dropdown nu selecteren naar de gewenste keuze (status, project, klant, artikel,...)
Beide grafieken kan men nu exporteren, dit kan naar zowel foto- als excelformaat.
Ook bij de aankoopfacturen is de tab 'analyse' beschikbaar geworden.

Update 12/08/2021
Bij OCR herkenning probeert Robaws de artikelen, projecten en bestellingen meteen te koppelen aan de aankoopfactuur. Indien je dit echter niet wenst kan je nu via de aankoopfactuur instellingen deze opties gaan afleggen zodat de koppeling niet automatisch gebeurt.


Update 29/07/2021
Bij import vanuit de Cebeo webshop worden de eenheden meegenomen.
In de instellingen kan je op de gemaakte emailtemplates nu ook een CC en/of BCC meegeven. Zo kan je een emailadres instellen naar waar iedere mail vanuit die template verstuurd wordt.

Update 26/07/2021
Vanaf nu kan je vanuit een offerte een "Bill of materials" exporteren naar een Excel bestand.


Als je een item verwijderd hebt uit Robaws kan je deze terugvinden in het overzicht van de desbetreffende module. Wens je alle verwijderde items terug te vinden dan kan je "DELETED" ingeven in de zoekbalk van de module. Hierna krijg je een overzicht van alle verwijderde items. Wens je het verwijderd item terug te plaatsen dan kan dat ook door het item te openen en bovenaan de verwijdering ongedaan te maken.

In de goedkeuringsflow kan je nu opmerkingen meegeven bij elke mogelijke status die nadien kan geraadpleegd worden in de aankoopfactuur.

Je kan nu ook de aanmaak datum van een taak raadplegen in het takenoverzicht.
Als je de dagplanning wilt exporteren kan je deze export nu beperken op een zoekterm.

De Geodynamics integratie is uitgebreid waardoor je nu een project prefix kan meegeven naar Geodynamics net zoals reeds mogelijk was bij Archisnapper.

Update 22/07/2021
Sneller heen en weer navigeren tussen dagplanning en planning items door geen volledige refresh te doen

Update 20/07/2021
Ponto Bulk betalingen: Indien uw bankinstelling dit toelaat kan je nu meerdere aankoopfacturen betalen in één beweging via Ponto.
Je kan nu de franstalige komma notatie gebruiken in de Import template.('.' ipv ',')
In de stockwijzigingsmodule kan je nu ook zoeken op barcode nummer.

Update 15/07/2021

We hebben de koppeling tussen Robaws en Billit geoptimaliseerd. Vroeger gebeurde het vaak dat klanten tweemaal werden aangemaakt in Billit. Dit probleem werd verholpen
Bij het opstarten van de goedkeuringsflow krijgt de persoon die moet goedkeuren een melding om enkele aankoopfacturen goed te keuren alvorens ze betaald worden. In het scherm die de goedkeurder te zien krijgt is het mogelijk om een beperkt aantal zaken aan te passen. Dat is: grootboekrekening, activiteit, bestelling en project.Wanneer een post werd gewijzigd op een offerte kan je deze aangepaste post 'eenmalig' opslaan in de bibliotheek voor nadien correcte nacalculatie mogelijk te maken. Bekijk hier de video voor meer informatie.Update 01/07/2021
Nacalculatiedetail toont nu ook onderliggende bedragen.
Het is nu mogelijk abonnementen te importeren via de import template.
De taakbeschrijving wordt nu voorzien van de desbetreffende klantnaam.
Veld PO-nummer niet zichtbaar bij aanmaken van order.

Update 25/06/2021
Er zijn enkele aanpassingen gebeurd zodat de OCR-Functie wat flexibeler wordt:
U kan nu zelf de OCR-Functie activeren in uw Aankoopfacturen-Instellingen, zo hoeft u niet eerst support meer te contacteren.
Zodra u dan uw eerste factuur doorstuurt naar uw Robawsbox zal dit actief zijn.Let op! Het is belangrijk dat uw BTW nummer correct is ingevuld in de Algemene instellingen. Ook als u met meerdere bedrijven werkt dan moeten alle BTW nummers goed ingevuld worden.

Onder het vakje van OCR kan u nu een blok terugvinden in verband met uw Robawsbox.
Hier kan je meerdere mailboxen gaan toevoegen:Als u hier uw mailbox open klikt dan kan u verschillende bedrijven koppelen en het dagboek instellen die u zelf wenst.U ziet dat er hier 3 functies actief staan:
- UBL verwerken: als u deze functie activeert zal er van een UBL een factuur worden gemaakt.
- OCR toepassen: de PDF wordt verwerkt in de aankoopfactuur.
- Detecteer factuurlijnen: alle lijntjes worden verwerkt in de aankoopfactuur in plaats van enkel het totaal.
Als u alle 3 deze functies deactiveert dan wordt enkel de PDF toegevoegd aan uw factuur.

Het is nu ook mogelijk om op te volgen of uw facturen in behandeling zijn of om een factuur tegen te houden maximum 15 minuten na het versturen van uw factuur naar uw Robawsbox.
Dit kan u terugvinden in het overzicht van uw aankoopfacturen via de knop links bovenaan 'Scans in behandeling'.


Zodra uw document de status 'In behandeling' heeft is het niet meer mogelijk om deze nog tegen te houden.

Update 11/06/2021
Gelijkaardig aan de andere modules in Robaws kan je nu ook standaarddocumenten toevoegen bij de Vordering instellingen.
Het is nu mogelijk om uw gekoppelde bestelbon aan een inkomende factuur onmiddellijk toe te wijzen aan alle lijnen.

Hiervoor kan je klikken op het popup scherm: toewijzen aan alle lijnen:


Dan is uw bestelbon gekoppeld aan alle lijntjes in uw factuur:Update 9/06/2021
Bij de Nacalculatie excel wordt nu ook de onderbouw van de posten weergegeven.
Het is nu mogelijk om in uw factuur PDF blokken te combineren van order, werkbon, transport en projecten.

Zie onderstaand voorbeeld:Dit komt dan zo op uw PDF zichtbaar:


Bij een factuur kan je nu een orderblok toevoegen:
Hiervoor ga je naar uw 'Algemene instellingen' - en activeer 'Gebruik order gegevens'.Dit komt dan in uw factuur zoals het onderstaand voorbeeld:Update 4/06/2021
Er is een nieuw vervangingscode toegevoegd voor de facturatie mail van uw klanten: ${clientInvoiceEmail}
Offertes: als je de vervangingscode ${offerCity} gebruikt zal de postcode niet mee overkomen, voor de postcode gebruikt u nu deze vervangingscode: ${offerZipcode}
Het is nu mogelijk om de goedkeuringsflow automatisch te activeren als u uw factuur verstuurd naar uw Robawsbox. Dit is een instelling die u nog moet activeren.
Deze instelling kan u activeren bij 'Aankoopfactuur instellingen' - Goedkeuringsaanvraag automatisch starten:Bij het goedkeuringsoverzicht zijn er 2 extra kolommen toegevoegd: datum en vervaldatum:Gelijkaardig aan de andere modules in Robaws kan je nu ook standaarddocumenten toevoegen bij de dagplanning instellingen.

Update 3/06/2021
Bij de module 'Bestelling' is het mogelijk om uw bestelbon nummer aan te passen via het 'potloodje' bovenaan:Het is nu ook mogelijk om in uw nacalculatie bij de 'onderverdeling' Project aan te klikken:Als u dan doorklikt op uw project, bv. onder arbeid:Dan krijgt u een overzicht van wat er gekoppeld is met dit project en kan je hier ook gaan doorklikken op bv. uw werkbon.Update 2/06/2021

Bij het takenoverzicht is een extra kolom 'betreft' toegevoegd. Hierdoor kan u duidelijker zien voor welke offerte, klant, ... deze taak dient uitgevoerd te worden in 1 oogopslag.Update 31/05/2021

Het gebruik van de goedkeuringsflow en het tegenhouden van betalingen in Exact Online zijn gemakkelijker gemaakt. Bekijk zeker onderstaande video.Op planning item is er voortaan ook een inzichtgrafiek beschikbaar.


Update 27/05/2021

Werkbon: voor het inboeken vanuit een werkbon zal u niet meer op de actiebalk bovenaan moeten drukken. In de plaats drukt u bij inzicht naast 'stockwijziging' op het plusje.


Levernota's: Het projectnummer kan gekoppeld worden.


Voor Google Agenda gebruikers is deze update interessant. Bij het aanmaken van een planning item zal u zien dat u telkens een tweede adresregel kan toevoegen.
Vroeger werd deze niet mee genomen in de inhoud die zichtbaar was op de Google planning. Nu hebben we de info-uitwisseling uitgebreid waardoor de 2 adresregel ook zichtbaar is.Bij het aanmaken van een stockwijziging wordt bij het kiezen van een materieel de lijst beperkt wanneer het veld 'van' wordt ingevuld. Wanneer je hier een stocklocatie hebt genoteerd zal robaws toelaten dat enkel de materialen die aanwezig zijn op deze stocklocatie kunnen gekozen worden.U zal opmerken dat bij enkele modules de inzichtenbalk uitgebreid of toegevoegd is geweest. Hieronder vatten we graag even samen wat gewijzigd werd:

Op meerdere modules werd de inzichtenbalk toegevoegd.
verrekening werd als extra bijgevoegd.
Bij het veld 'bestellen' wordt nu een aankoopbedrag weergegeven
Bij het aanmaken van een factuur vanuit inzichten wordt een dropdown menu toegevoegd die je de mogelijkheid geeft een dagboek te selecteren.
Offerten maken een opsplitsing tussen actief versus niet actief op project
Werkbons hebben reeds het bedrag kostprijs versus het bedrag verkoopprijs. Nu worden ook regiebonnen meegenomen in de totale som.
Vroeger werd bij projecten levernota's uitgedrukt in een bedrag nu is dit weggehaald en vervangen door het aantal levernota's gekoppeld aan het project.
Bij artikels kan u vanuit inzichten doorklikken naar posten.In het verleden waren er problemen met het importeren van artikels uit Rexel. De reden daarvoor was het gebruik van symbolen zoals ° in de naam. Deze konden niet overgenomen worden naar Robaws maar dit probleem hebben we verholpen door de symbolen telkens te elimineren.

Update 25/05/2021

Gelijkaardig aan de andere modules in Robaws kan nu ook de werkbon PDF digitaal ondertekend worden.
Het is nu mogelijk om in een gecalculeerde offerte de parameters in te voegen bij u omschrijving.


Vroeger kon dit al bij de bijkomende omschrijving, dit is nu ook mogelijk bij de omschrijving op lijnniveau.

Wappy:
- Het is mogelijk om naast uw foto's nu ook bestanden op te laden in Wappy. Dit kan u doen via dezelfde knop zoals u een foto zou uploaden, maar nu zal je een keuze krijgen tussen foto's of bestanden uploaden.
- De voltooide werkbonnen kwamen per datum in het overzicht, nu gaan de recentste voltooide werkbonnen bovenaan zichtbaar komen.
- Het is nu ook mogelijk om Google Maps of Waze te openen via IOS voor routenavigatie.
- U kan nu ook Excels openen in Wappy.

Update 11/05/2021

Sinds vandaag is er een koppeling met de Webshop van Vanoirschot. Om deze koppeling te activeren gaat u naar instellingen > integraties.
In het betaling overzicht bij inkomende facturen is het vanaf heden mogelijk om te zoeken op de naam van de betaler en op het betaalde bedrag.Update 6/05/2021Het instellen van documentnummer bij offerten, projecten, orders, abonnementen, facturen en inkomende facturen is gewijzigd. Bekijk de bovenstaande video voor meer informatie.
Bij het importeren van aankoopfacturen via OCR werden rekeningsverschillen toegevoegd aan BTW code 'geen'. Dit gaf problemen bij het doorsturen naar een boekhoudpakket. Nu wordt de BTW juist geplaatst op 0%.
Naast de vervangingscode ${today} (datum) die op quasi elke module kan gebruikt worden is nu ook de vervangingscode ${now} (het uur) toegevoegd.
Bij bestellingen > transportbon, is het mogelijk om een order te koppelen aan de artikellijnen.

Update 5/05/2021

In het overzicht van offertes is het mogelijk om ook een kolom met bedrijf en vervaldatum toe te voegen.Dagplanning wachtkamer: een nieuwe feature werd op de dagplanning toegevoegd genaamd 'Wachtkamer'. Het principe is dat als je een planning item toevoegt, de start- en eind datum invult, zo niet zal dit planningitem in de wachtkamer komen te staan. De wachtkamer is een tabje op de dagplanning die je kan openklikken met daarin alle planningitems zonder datum.

De wachtkamer kan u onderaan de dagplanning terugvinden. Als u op de 'wachtkamer' balk klikt springt een nieuw venster open met alle items die nog geen start- en einddatum hebben.

Bij het aanmaken van een item bij dagplanning kan u reeds gebruik maken van vooropgestelde templates. Die templates kan u voortaan ook gebruiken bij het creëeren van een dagplanning item vanuit een projectenfiche, werknemersfiche, materieel (installatie) fiche.Bij het exporteren van projecten naar excel wordt nu ook de dagplanning info overgenomen in de Excelkolom.Elke gebruiker in ROBAWS heeft een gebruikersrol. Gebruikersrollen die toegang hebben tot offerten hadden dit ook automatisch om posten in te stellen. Nu moet er specifiek in de gebruikersrollen worden aangeduid indien de gebruiker wel of niet toegang mag hebben. Activeer of deactiveer daarom 'posts' op de gebruikersrol indien nodig.Bij het factureren van fases vanuit de offertefiche is het mogelijk dat de factuurlijn wordt weergegeven in de ingestelde taal van de klant.

Ga naar instellingen &gt; offerte om de vertaling toe te voegen.

Factuurlijn in het Frans

Wanneer een prijsherziening werd toegepast op een vordering dan zal deze ook zichtbaar zijn op de factuurlijnen wanneer een factuur wordt aangemaakt vanuit 'vorderingen'.
Wanneer u van orders een bestelling wenst te maken kan u in het orderoverzicht meerdere orders selecteren met de shift toets voor 1 bestelling.

Update 29/4/2021

Bij het versturen van het formulier om een offerte digitaal te kunnen handtekenen houdt het klantenplatform rekening met de ingestelde taal van de klant in Robaws.Bij het factureren van een offerte fase wordt rekening gehouden met de ingestelde taal op de klantenfiche.
Op de artikellijnen bij bestellingen kan u vanaf nu de artikellijn openklappen om een bijkomende omschrijving verder aan te vullen.
Het KVK nummer is toegevoegd bij klanten en leveranciers als het btw land Nederland is. Die KVK wordt, naast btw nummer en naam, gebruikt om een match te vinden in Exact. Dit wordt niet doorgetrokken tot de UBL generatie.Bij het taken overzicht wordt per status nu een kleur toegekend. Deze kunnen worden ingesteld in de algemene instellingen.De gebruikte vervangingscodes op abonnementen kunnen nu ook gebruikt worden bij een order en factuur.
Bij het zoeken naar een bestelling via de zoekfunctie is het ook mogelijk omdat nu te doen via het serienummer van het materieel.
Bij de module materieel en materiaal installatie is het mogelijk om door te klikken naar de gekoppelde bestellingen vanuit het overzicht.Vanuit de module artikels is het mogelijk om door te klikken naar gerelateerde posten. In onderstaand voorbeeld zijn er 7 posten die gebruik maken van dit artikel:Update 28/4/2021

Bij de integratie met Exact Online is het mogelijk om ook gebruik te maken van letters voor het uitwisselen van dagboekcodes.
Bij het exporteren van een Excel bij facturen wordt rekening gehouden met de gekoppelde betaling. Er wordt nu een kolom 'te betalen' en 'reeds betaald' toegevoegd.Bij het aanvullen van de leveranciers- en werknemersfiche is het mogelijk om het IBAN nummer te checken op zijn correctheid. Druk op het vinkje naast het IBAN nummer en dit wordt groen wanneer het correct is.


Bij de financiële gegevens van klanten is het mogelijk om aan te duiden wanneer de klant niet kredietwaardig is. Vroeger kwam reeds in dat geval een melding bij opmaak vanuit de module zelf bij een factuur, offerte of order. Wanneer vanuit een klantenfiche een factuur, order of offerte werd opgemaakt was er geen melding. Nu is dat wel het geval.
Bij de dagplanning had u reeds de optie om verlofperiodes aan te duiden met een kleur op de achtergrond. Nu wordt deze verlofperiode ook getoond bij projectplanning. Deze verlofperiodes kan u zowel aanduiden in de instelling van dag- als projectplanning.Update 23/4/2021

In de update van woensdag werd een aanpassing uitgevoerd op de detailfactuur vanuit vorderingen naar factuur. Titels, tekst en nullijnen werd allemaal overgenomen op de factuur. Nu is deze wijziging een optie geworden in plaats van een standaard. Ga naar instellingen > vorderingen > Tekst- & nullijnen wegfilteren bij maken detailfactuur
In werkbons is nu een overzicht beschikbaar van de orders en facturen die gemaakt werden van deze werkbon.Let wel op: Deze optie dient geactiveerd te worden in de instellingen > werkbon om de zichtbaarheid mogelijk te maken:In de algemene instellingen kan u het aantal decimalen na de komma instellen voor het berekenen van aankoopprijs bij artikel fiche en offerte. Nu wordt deze aantal decimalen na de komma ook toegepast op de kostprijs.

Update 21/4/2021Creditnota's die gekoppeld zijn aan een factuur kunnen nu getoond worden.
Openstaand totaal bedrag in de facturen lijst houdt nu rekening met creditnota's.
Betalingen module werkt nu ook voor inkomende facturen. Met Ponto komen de uitgaande betalingen ook automatisch in de betalingen lijst te staan.
Een extra kolom kan aan het overzicht van inkomende facturen worden toegevoegd 'mededeling'.
Bij downloaden van een UBL bestand kan nu gekozen worden tussen selectie of zoekopdracht voor de facturen te exporteren.
In de instelling is een optie toegevoegd dat toestaat om afbeeldingen vanuit bestanden in te voegen op de werkbon pdf. Als u foto's neemt via Wappy kunnen deze dus ook zichtbaar zijn op de werkbon PDF.
Bij de goedkeuringsflow worden de items van een inkomende factuur nu getoond onder de PDF maar deze zijn niet aanpasbaar.
Bij het factureren van een vordering via 'maak detailfactuur' wordt ook de opmaak van onder andere titels en tekst ook weergegeven op de factuur.

Update 9/4/2021

Afpunting betalingen via Exact Online: het is vanaf nu ook mogelijk om inkomende facturen automatisch op status 'betaald' te zetten wanneer u deze heeft afgepunt in Exact Online. U dient dit wel aan te zetten via de optie 'Afgepunte aankoopfacturen op betaald zetten in Robaws' in de instellingen van de Exact Online integratie in Robaws.
U kan nu in de PDF/e-mail functionaliteiten van de werkbon module de vervangingscode ${clientReference} gebruiken.
U kan nu in de PDF/e-mail functionaliteiten van de dagplanning module de klant vervangingscodes gebruiken zonder dat u een project moet linken.
U kan in offerte calculaties vanaf nu extra wiskundige functies gebruiken, zoals Math.pow en Math.max. Zie de support pagina voor dit onderdeel.
Een 'PDF zonder prijzen' van een interne bestelling toonde wel prijzen. Dat is nu opgelost.
Billit integratie: sommige klanten ervaren problemen bij het doorsturen van sommige facturen. Dat is nu opgelost.

Update 8/4/2021

Vanuit projecten kan u bij inzichten voortaan ook doorklikken naar levernota's en stockwijziging.Bij het overzicht op de module levernota's is er een extra functie bovenaan beschikbaar: 'dupliceren'.
Het is mogelijk om op het artikeloverzicht een extra kolom toe te voegen 'barcode':In de koppeling met Archisnapper is het vanaf nu ook mogelijk om naast klant en adres, ook omschrijving en extra velden door te sturen.
Bij abonnementen zijn er heel wat extra functies toegevoegd:
De periodiciteit werd uitgebreid: u heeft nu ook de mogelijkheid om om de 2 jaar een factuur te versturen
Er is een nieuw veld 'Ten aanzien van', deze informatie wordt meegenomen bij aanmaak van een factuur.
Er is een 'tot-datum', na deze datum wordt het abonnement op 'niet-actief' geplaatst.
U kan bij items ook materieel toevoegen. Bijgevolg is zichtbaar op het overzicht in een artikelfiche welke abonnementen er gekoppeld staan.De koppeling met Desco is uitgebreid waardoor het nu ook mogelijk is om bij bestellingen de optie 'verzenden via webshop' te gebruiken.Bij inkomende facturen kan u een extra kolom toevoegen 'niet aftrekbare BTW'. Om deze kolom in te schakelen gaat u naar instellingen > inkomende facturen > 'toon niet aftrekbare BTW'. Deze niet aftrekbare btw wordt ook op de correcte manier verstuurd naar Exact Online.
De capaciteit voor Excel export files werd opgetrokken van 500 rijen naar 5000
Bij de export van de klantenmodule wordt nu ook de vennootschapsvorm geëxporteerd.

Update 6/4/2021

Bij de module materieel is er een extra mogelijkheid om een kolom toe te voegen aan het overzicht: 'materieel ID'.Vanuit project en klanten is het vanaf nu mogelijk om een abonnement, materieel of materieel installatie toe te voegen.Update 30/3/2021

In de werknemersfiche kan u het werknemersverband aanduiden. Sinds vandaag komt daar ook de optie 'stagiair' bij.
Wanneer er reeds een omschrijving op een artikellijn staat en je voegt een artikel toe dan zal de omschrijving blijven staan.
Vorige week werd er in de module abonnementen een extra functie toegevoegd om ook bedrijven te kunnen toewijzen aan een abonnement. Stel dat dit bedrijf meerdere dagboeken heeft kan u deze voortaan ook koppelen aan een abonnement. Zo worden facturen meteen in het juiste dagboek aangemaakt.
Bij het exporteren van Excels van facturen is er een extra kolom toegevoegd die het totaal aantal openstaande facturen weergeeft.
Bij de algemene instellingen is er een optie toegevoegd die het mogelijk maken dat artikellijnen die als aantal 0 hebben al dan niet te verbergen.

Update 24/3/2021

Bij het opmaken van BTW tarieven kan u een extra omschrijving die zichtbaar is op de factuur pdf toevoegen. Op deze omschrijving kunnen vervangingscodes gebruikt worden.
Bij de module abonnementen kan u in de instellingen vanaf nu ook 'extra velden' aanmaken.
Bij abonnementen kan u een bedrijf toevoegen. Wanneer automatisch een factuur wordt aangemaakt zal het juiste dagboek worden gebruikt.
Wanneer een factuur wordt aangemaakt vanuit 'fases' op de offerte kan u de naamgeving van de artikellijn op de factuur instellen. Daarvoor gaat u naar instellingen > offerte > Factureer percentage van fase. Er zijn twee extra vervangingscodes toegevoegd waardoor u de fase-naam ( ${phaseName} ) en het percentage ( ${percentage} ) op de artikellijn kan toevoegen.
Voor onze klanten uit Nederland is het vanaf nu ook mogelijk om te koppelen met Exact Online. Bij het koppelen op de integratiepagina in ROBAWS duidt u het juiste land aan.

Update 17/3/2021

Bekijk onderstaand filmpje voor de update van 17 maart.Kostenplaats en kostendragers koppelen met juiste parameters in Excact Online.
Meerdere dagboeken mogelijk op inkomende facturen.
Vorderingsstaat PDF: totaal exclusief en inclusief BTW zichtbaar.
Type en eenheid: bij offerte pdf en vordering pdf zijn type en eenheid zichtbaar in twee aparte kolommen.
Algemene verlofperiodes kunnen in kleur geaccentueerd worden op de dagplanning.
Wanneer een gebruiker door zijn gekozen gebruikersrol geen zicht heeft op facturen, dan zullen de financiële grafieken over facturen op de klantenfiche niet vertoond worden.
Op klanten en leveranciers niveau is het mogelijk om vanaf nu e-mails te versturen in bulk.
Posten kunnen toegewezen worden aan artikelgroepen.
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van 'snel bestellen' is de stock voorraad ook zichtbaar.
De F2 toets laat toe om snel artikels, posten of artikelgroepen te kopiëren naar klembord.
Een extra optie werd toegevoegd aan de instellingen in 'inkomende facturen'. Wanneer een factuurnummer van een bepaalde leverancier reeds bestaat in ROBAWS zal de factuur die binnenkomt via OCR of XML geblokkeerd worden.

Update 8/3/2021

Bij het maken van project vanaf template: Er was een issue met de dagplanning info die niet werd overgenomen bij het selecteren van een project template. Dit probleem is nu opgelost.
Bugfix: posten: aparte prijs bovenaan plaatsen werd niet opgeslagen. Dit is bij deze gefixt.
Inkomende facturen: na het uploaden van uw inkomende factuur als bestand kan u het bestand volledig bekijken zonder dat u het dient te openen op een apart tabblad.
Verbetering met Google Agenda synchronisatie: bij het aanmaken van een planning item voor een werknemer kan deze vanaf nu in zijn/haar Google Agenda zien met welke andere collega's dit planning item doorgaat.
Bij bestellingen kan u zelf kiezen of bij het selecteren van een artikel u de prijs zonder de vermelding van korting kiest of met vermelding van korting voor deze specifieke leverancier. Om dit toe te passen gaat u naar instellingen > bestelling > (de)activeer Leverancierskorting tonen

Update 4/3/2021

Nieuw artikel/post zoekscherm op offerten
Contactpersoon overnemen op dagplanning bij keuze project
Introductie concept betaalvoorwaarden
Diverse bugfixes
Een (gestructureerde) mededeling wordt nu doorgegeven naar Billit
Instelling toegevoegd om leverancierskorting bij bestelling te tonen
Indien de huidige dagboekperiode gesloten is zal de volgende geopende dagboekperiode genomen worden bij Exact Online.

Update 1/3/2021

Optie toegevoegd voor verplaatsen bestanden van offerte naar project
Klantadres op offerte pdf aangepast
Foutmelding op sommige project dagplanning pdfs opgelost

Update 26/2/2021

Webshops: Desco koppeling toegevoegd

Update 25/2/2021

Bugfix: vorderings Excel detail staat allemaal als tekst
materieel/materieel installatie -> artikel stock wordt automatisch geupdate
Performantieverbeteringen in verband met afbeeldingen in HTML
Uitbreidingen Excel stockwijzigingen
Bedrijf toevoegen op abonnement + overnemen naar factuur

Update 23/2/2021

Bedrijf toegevoegd aan Excel export facturen
Audit logging op materieel installatie
Bestelling mogelijkheid om bruto + korting te tonen
Titel werkbon toegevoegd bij werkbon Excel detail & werkbons lijndetail
-regie werkbon zoekterm
Bugfix: btw wordt niet correct gezet op lijn toevoegen bij order als je order toevoegt vanuit project fiche (met klant)
Bugfix: BTW incl/excl gelijk trekken aan PDF + vermelding BTW bij aankoop facturen
Bugfix: aantal lijn wordt niet meegerekend voor indirecte kosten verdeling

Update 18/2/2021

Diverse verbeteringen aan goedkeuringsflow inkomende facturen
Ondersteuning voor HTML op planning PDF
Bugfix procentuele verdeelsleutel
Werkbon kilometers overzicht Excel: fix voor rekenfout
Verplaatsen van bestanden bij maken project vanaf offerte
Planning PDF op uitvoeringsfase

Update 16/2/2021

Aantal ontvangen bij bestelling wordt in sommige gevallen niet geupdate bij inboeken stockwijziging
Mogelijkheid om UBL aankoopfacturen en verkoopfacturen uit te breiden met een custom <Note> tag op factuur en lijnniveau. De inhoud van deze tag wordt bepaald bij de instellingen van aan en verkoopfacturen en er kunnen vervangingstokens gebruikt worden.
Bij versturen van een betaling naar Ponto vallen we terug op factuurnummer van de leverancier als er geen (gestructureerde) mededeling aanwezig is
Bij een dubbel resultaat van de OCR herkenning gaan we het tweede resultaat negeren en de beheerder verwittigen per e-mail
Werkbon gebruikt nu briefpapier van van het bedrijf dat aan het project gekoppeld is

Update 15/2/2021

Exact Online: standaard btw code bij 'vrijgesteld' komt onterecht door als 21%
API v2: posten
Beperking van artikels die in Wappy zichtbaar zijn via 'wappy' checkbox op artikel detail
Extra kosten procentueel zetten per offertelijn
Oplossing van timeouts bij het genereren van grote Excel exports

Update 12/2/2021

Klant id kolom optie toegevoegd aan klanten overzicht
Online ondertekenen: aanpassing van standaarddocument komt niet door op te ondertekenen document
Bij offertes krijgen onderliggende lijnen een lichtgrijze achtergrond indien het aantal op 0 staat

Update 11/2/2021

Verbetering bij het herkennen van UBL facturen via robawsbox
Ondersteuning voor het uploaden van grotere bestanden
Diverse probleemoplossingen voor de tekstverwerker
Veel artikels exporteren naar excel: timeout opgelost
Verkeerde berekening aantal mandagen op project planning opgelost

Update 9/2/2021

Fix voor algemeen probleem bij versturen met Peppol
Mogelijkheid om stockwijziging in te boeken na verzenden factuur naar boekhouder
Ponto connect integratie
Offerte overzicht: kolom aanbesteding datum toegevoegd

Update 5/2/2021

Aanmaken order vanuit werkbon nam project niet mee over
Nieuw lijntype: "aantal". Dit zal ervoor zorgen dat er geen eenheidsprijs & totaal zichtbaar is op de pdf voor de betreffende lijn. Deze lijn telt wel mee voor het totaal zoals anders.
Optie toegevoegd bij de stockwijziging instellingen om automatisch achterliggende stock aan te passen. Optie1: werkbon -> factuur, Optie2: order -> factuur, Optie3: wappy -> werkbon
project informatie verbergen instelling bij order toegevoegd (consistent aan levernota & bestelling)
Mogelijkheid om order te maken vanuit abonnement (zowel periodiek als manueel)
Order nieuwe pdfs: enkel totaalprijs & pro forma enkel totaal prijs
Archisnapper integratie: aanpassing aan mapping postcode + stad
Slotfactuur maken vanuit een offerte zal de offerte aanpassen naar de factuur status ipv de deeltijdsfactuur status
Klant id vervangcode ${clientNr} beschikbaar. Dit is de unieke robaws ID van een klant. Bijkomend kan u hier specifiek opzoeken in de klantmodule "ID:5"
Mogelijkheid toegevoegd aan order scherm om dagplanning taken te maken

Update 4/2/2021

Update van de HTML editor waardoor tekstverwerking in e-mail en pdf templates beter zou moeten werken.
Je kan de volgorde van e-mail bijlagen nu aanpassen door ze te verslepen. Dit is vooral belangrijk wanneer je de bijlagen laat samenvoegen of bij online ondertekenen.
Extra webshop integratie: Omniterm
Op sommige plaatsen werd het aangepaste lettertype niet overgenomen op de PDF. Dit zou nu moeten opgelost zijn.
API is uitgebreid met werknemer informatie, planning items en stockwijzigingen
Contactpersoon selectie is soms niet zichtbaar. Dit is opgelost.
Offerte maken vanuit klant: KM worden nu automatisch berekend
Webshops Rexel, Van Marcke: bruto/netto prijzen zullen nu correct worden opgehaald
Bij aanmaken dagplanning vanuit project werd het project niet altijd overgenomen. Vanaf nu wel.
De Excel van offerten is uitgebreid met projectnummer en planningnaam
Bij aanmaken factuur wordt de opmerking nu gezet aan de hand van de taal van de klant
Bij grote gecalculeerde offertes gaf de meetstaat soms een time-out. Dit is opgelost.
Bij grote gecalculeerde offertes gaf de Bill of _ soms een time-out. Dit is opgelost.
De uitgebreide omschrijving van een artikel kan nu vertaald worden met een groter tekstvak.
Artikel selectielijst selecteert de verkeerde prijs als er meerdere artikels bestaan met exact dezelfde naam. Dit is opgelost.
OCR resultaten: wanneer er een grootboekrekening en/of activiteit staat op het gedetecteerde artikel, wordt dit overgenomen op de factuurlijn en heeft dit voorrang ten opzichte van de grootboekrekening op niveau leverancier.
Euroteken bij grote bedragen voorschotfacturen stond verkeerd. Dit is opgelost.
Het is nu mogelijk om in het overzicht van facturen te zoeken op dagboek. Dit kan je doen door 'JOURNAL:dagboeknaam' te typen in de zoekbalk.
Exact Online grootboekrekeningen hadden een omschrijving in de verkeerde taal voor sommige klanten. Dit is opgelost.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !